Home

ODRADZAJĄCE SIĘ WSIE?
NOWE PROCESY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NA ZIEMI KŁODZKIEJ

Ziemia kłodzka jest obszarem, gdzie ubytek ludności – postępujący już od końca XIX w. – jest największy w Sudetach. Przemierzając ten region w latach 90. XX w. można było natknąć się na wiele opuszczonych gospodarstw i ruin budynków, porzucone pola uprawne zarastały lasami, a po licznych dawniej fabrykach i zakładach rzemieślniczych pozostały tylko fragmenty zawalonych ścian lub podmurówki. Niektóre wsie wyludniły się całkowicie.

Odbywając taką podróż dzisiaj, ujrzymy odmienny krajobraz. Na obszarze niektórych wyludnionych wsi pojawiły się nowe domy, a stare są remontowane i modernizowane. Do niedawno powstałych pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych przyjeżdżają turyści, zarastające łąki ponownie są koszone, a na stokach można zobaczyć pasące się bydło albo narciarzy, korzystających z nowoczesnych wyciągów i tras. W niektórych wsiach przybyło nie tylko mieszkańców, ale i chęci, by otworzyć nową działalność gospodarczą lub zrzeszać się w lokalnych organizacjach i wspólnie działać na rzecz swojej małej ojczyzny. Te zupełnie nowe procesy społeczne i gospodarcze wyraźnie zaznaczają się w lokalnym ożywieniu zamarłych w przeszłości terenów wiejskich.

Czy możemy więc powiedzieć, że te wsie się odradzają? Na to pytanie poszukujemy odpowiedzi w naszych badaniach.

Odradzanie się wsi może przybrać różną postać:

  • demograficzną (m.in. napływ nowych mieszkańców),
  • ekonomiczną (np. nowe działalności gospodarcze, niezwiązane z rolnictwem, w tym rozwój usług turystycznych),
  • społeczną (kształtowanie się nowych relacji między ludźmi)
  • przestrzenną (zmiany krajobrazu w efekcie zmian użytkowania ziemi i rozwoju nowej zabudowy).

Nad poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie pracuje zespół złożony z ekspertów różnych dziedzin nauki (geografii człowieka, socjologii przestrzeni, ekologii krajobrazu, gospodarki przestrzennej). Ale do uzyskania pełnego zrozumienia obserwowanych procesów potrzebujemy rozmów z mieszkańcami regionu oraz ich wiedzy i postrzegania codziennego życia oraz przemian, które nastąpiły w ostatnich latach.

Dlatego zapraszamy do aktywnego włączenia się do tworzenia tej strony wspólnie z nami i dzielenia się spostrzeżeniami o odradzaniu się (lub jego braku) wsi na ziemi kłodzkiej. Zapraszamy do współpracy zarówno mieszkańców, stałych bywalców, turystów i sympatyków ziemi kłodzkiej. Swoją opinię można wyrazić albo poprzez wpisanie komentarza w zakładce WSIE albo poprzez bezpośredni kontakt z nami (mailowy lub telefoniczny w zakładce kontakt)

Zapraszamy do wspólnego budowania wiedzy o współczesnych przemianach i procesach, jakie zachodzą na Ziemi kłodzkiej oraz wspólnego szukania odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie wsie w tym regionie odradzają się, a jeśli tak – to w jaki sposób i dlaczego.

Szczegółowy opis projektu znajduje się w zakładce o projekcie.

Z ostatniej chwili…

15.07.2020

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom i mieszkankom ziemi kłodzkiej, którzy już wzięli lub zgodzili się w najbliższym czasie wziąć udział w prowadzonych przez nas badaniach.

23.06.2020

Już wkrótce wracamy do prac nad naszym projektem, które zostały wstrzymane ze względu na epidemię.

logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2021.

Realizacja: www.fenomeno.pl