-A A +A

Badania fokusowe - I Etap

W dniach 18.11 oraz 3.12 odbyły się pierwsze dwa spotkania z cyklu badań fokusowych. Odbyły się one w formie zdalnej. Moderatorką spotkań była dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr. z Instytutu Socjologii, przy współudziale dr hab. Agnieszki Latochy, prof. UWr. W drugim spotkaniu udział wziął również dr Przemysław Tomczak. Naszymi rozmówcami byli sołtysi i sołtyski ze wsi odradzających się na ziemi kłodzkiej. Poruszaliśmy m.in. tematy pozytywnych i negatywnych aspektów przemian obszarów wiejskich tego regionu w ostatnich latach, zaangażowania społeczności lokalnej w życie wsi, relacji między mieszkańcami a przedstawicielami władzy samorządowej, a także dalszych perspektyw rozwoju poszczególnych wsi. Lokalni liderzy podzielili się z nami wieloma cennymi obserwacjami i przemyśleniami, co jest dla naszego zespołu ważnym uzupełnieniem i pogłębieniem dotychczasowych badań – bardzo dziękujemy za poświęcony czas! Kolejne zaplanowane badania fokusowe będę przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami oraz rolnikami.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
9 + 6 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.
logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl