-A A +A

Konferencje naukowe w 2021 roku

Zespół projektowy w 2021 r. zaprezentował wyniki swoich badań na następujących konferencjach naukowych:

1) W dniach 9-10.06.2021 na międzynarodowej RUFUS Conference pt. “Rural and Urban Futures – place-based challenges and solutions” (on-line), której organizatorem były Finland Futures Research Centre & University of Turku; referat pt. “New development trends in peripheric rural areas in SW Poland (ref.  A. Latocha). A. Latocha wzięła również udział w warsztatach on-line nt. „Interactive futures research methods” stanowiących część tej konferencji.

2) W ramach XXXVI Seminarium Geografii Wsi (on-line) pt. “Współczesne kierunki badań w gospodarowaniu przestrzenią wiejską”, które odbyło się w dniach 21-22.06.2021 w formie on-line  – referat pt. Wybrane aspekty ożywienia gospodarczego ziemi kłodzkiej na tle aktualnych przemian demograficznych regionu (ref. D. Sikorski).

3) W ramach 8th EUGEO Congress on the Geography of Europe (organizowane w Pradze, odbyło się w formie on-line) zaprezentowano dwa referaty, pt. Migratory inflow and outflow in peripheral rural areas. Case study of Kłodzko Region (SW Poland), (ref. R. Szmytkie) oraz pt. “What rural transformation is, and what people think it is – drivers and effects of changes in marginal rural areas in the Sudetes Mountains in Poland in the perception of their inhabitants (ref. K. Kajdanek).

4) W dniach 16-20.08.2021 r., w ramach 34. Międzynarodowego Kongresu Unii Geograficznej, organizowanego w formule on-line, zaprezentowano dwa referaty: „Depopulation and revival - current transformations of rural areas in the Sudetes Mountains, SW Poland” (ref. A. Latocha) oraz “Tourism as a factor of rural revival. Current demographic and economic changes in the Sudetes Mountains (SW Poland)” (red. R. Szmytkie).

CAPTCHA
To pytanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
3 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.
logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl