-A A +A

Spotkanie w ramach I Forum Sołeckiego Ziemi Kłodzkiej

Wyniki badań w ramach projektu przedstawiono w trakcie I Forum Sołeckiego Ziemi Kłodzkiej, które odbyło się w dniu 26.06.2021 (on-line) i zostało zorganizowane przez lokalne NGO-sy – Fundację Projekty Lokalne i Fundację Spacerowa 7. Prezentację pt. „Odradzanie się wsi na ziemi kłodzkiej - prawda czy złudzenie?” zreferowały A. Latocha i K. Kajdanek, które również uczestniczyły we współmoderowaniu dyskusji oraz przeprowadziły ankietę wśród sołtysów, dotyczącą wskazania potencjałów i problemów w aktualnym rozwoju wsi ziemi kłodzkiej. Z zespołu projektowego w spotkaniu uczestniczyli również D. Sikorski i P. Tomczak. Forum było dobrą okazją do przedyskutowania dotychczasowych wyników projektu z lokalną społecznością, której badania dotyczą i które mogą mieć również wymiar aplikacyjny, zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych samorządów.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza, czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
3 + 4 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.
logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl