Kontakt

Dr hab. Agnieszka Latocha — kierownik projektu

Uniwersytet Wrocławski 
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

tel. +48 71 375 29 33
kom. +48 605 070 784
e-mail: agnieszka.latocha@uwr.edu.pl
e-mail: aga_latocha@yahoo.com

www.geom.uni.wroc.pl/latocha

logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl