Mapa

Na mapie interaktywnej można zapoznać się z lokalizacją i charakterystyką wsi,  które zostały wybrane do naszych badań. Można wyświetlić wszystkie analizowane wsie w całym powiecie lub wybrać konkretną gminę. Po kliknięciu na symbol lokalizacji wyświetlą się dalsze informacje odnośnie danej miejscowości – jej nazwa, położenie, krótki opis historyczny, galeria zdjęć oraz – będący efektem naszej inwentaryzacji terenowej, wstępnych rozmów z mieszkańcami i analizy danych statystycznych – syntetyczny opis zjawisk obserwowanych w niej współcześnie.

Wsie włączone do etapu I to te, które spełniły następujące warunki: 1) w okresie od połowy XIX w. do czasów współczesnych doświadczyły wyludnienia co najmniej 50%, 2) wykazały co najmniej 3 z 5 kryteriów przyjętych jako wskaźniki ożywienia procesów społeczno-gospodarczych, czyli obserwowany w ostatnich latach przyrost: a) liczby mieszkańców, b) podmiotów gospodarczych, c) organizacji pozarządowych, d) miejsc noclegowych i e) nowej zabudowy.

Wsie etapu II zostały wytypowane na podstawie inwentaryzacji terenowej. W nich zostaną przeprowadzone szczegółowe, ilościowe i jakościowe, badania społeczne, w oparciu o ankiety, wywiady i badania fokusowe.

logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl