Wyniki badań

Na wyniki naszych badań, prezentowanych w niniejszym portalu, składają się:

  • informacje zebrane dla poszczególnych wsi, których wybór można znaleźć w zakładce WSIE,
  • publikacje, które z czasem będziemy dodawać w zakładce PUBLIKACJE,
  • syntetyczne opracowania w formie zbiorczych map, rycin, tabel i krótkich tekstów, które będziemy sukcesywnie zamieszczać na tej podstronie (WYNIKI BADAŃ) w miarę postępu opracowywania kolejnych danych.
logo Uniwersytet Wrocławskilogo Narodowe Centrum Nauki

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki jako grant nr 0201/2403/18, UMO-2017/27/B/HS4/01220 pt. "Odradzające się wsie? Nowe procesy społeczno-gospodarcze na ziemi kłodzkiej" realizowany w latach 2018-2022.

Realizacja: www.fenomeno.pl